10. dec, 2019

Himmeli utställning.

Himmeli utställning i Östhammar, Storbrunn. 2019-2020
Fotograf och utställare: Eila Väisänen