Kontakta mig ang utbildning,workshop, föreläsning

Språkrevitalisering

Hej!

Roligt att du hittade hit! Kiva kun löysit minut! Min huvudsakliga mission är språkrevitalisering. Jag hjälper en kommun att ta fram en skräddarsydd strategi och utbildning för förskolor (förskolepedagoger) och lägger upp en strategi (tillsammans med rektorer och chefer) för en kommun som vill satsa på språkrevitalisering i minoritetsspråket finska och som är förvaltningskommun för densamma. 

Jag har jobbat i 6 år i två olika kommuner med framgångsrikt resultat i Språkrevitalisering. Läs mer på   www.minoritet.se  Ta gärna kontakt för mer info, unikt koncept, eller boka in en föreläsning i Framgångsrik Språkrevitalisering, Har anlitats av bla Finlandsinstitutet och Länstyrelsen i Uppsala län hösten 2019.

Jag erbjuder även skapande workshops i bla Himmeli byggande, käpphästworkshop mm.

Eila Väisänen

Samordnare/utbildare/processledare/inspiratör